Zoeken
 Zoeken

Steun ons


Het inloophuis De Gele Linde is een vrijwilligersorganisatie en heeft een ideële doelstelling. Het inloophuis is financieel afhankelijk van particulieren, bedrijven en instellingen.

Om alle activiteiten die in het inloophuis De Gele Linde  worden aangeboden te kunnen realiseren, is veel geld nodig. Dit geld moet bij elkaar gebracht worden door giften, donaties, gelden uit sponsor- en fondsenwervingsactiviteiten en andere initiatieven. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen van financiële ondersteuning.

Wilt u het inloophuis ook ondersteunen? Hiervoor zijn vele mogelijkheden:
  • Eenmalige schenking
  • Periodieke schenking
  • Erfstelling
  • Legaat
  • Eigen fondsenwervingsactie
  • Goederen of diensten in natura
Zonder financiële hulp lukt het niet inloophuis de Gele Linde draaiende te houden. Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr. NL07RABO0139536272 t.n.v. Stng. Inloophuis de Gele Linde te Boskoop. Indien u een specifieke locatie wilt ondersteunen, dan verwijzen wij u graag naar de locaties onder aan deze website. Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. Het inloophuis valt onder de door de belastingdienst ingestelde ANBI regeling. Donaties en sponsorgelden zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Tegenprestatie
Het inloophuis De Gele Linde levert graag een kleine tegenprestatie voor de ontvangen gelden. Tegenprestaties zijn afhankelijk van de hoogte van het ontvangen bedrag en de waarde van de dienst(en) en kunnen bestaan uit:
•Naamsvermelding op de website onder links
•Naamsvermelding op een sponsorbord in het inloophuis

Agenda

Nieuws

03-07-2017Nieuwe start de Gele Linde
Inloophuis de Gele Linde gaat samen met TOM in de ... Lees meer
06-02-2017Geef borstprotheses een tweede leven
Lees meer
17-10-2016Pallialiefje
Symbool voor liefdevolle palliatieve zorg Lees meer