Zoeken
 Zoeken

Het inloophuis


Eind 2007 is het inloophuis de Gele Linde gestart in Boskoop, een ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker. Dit zijn niet alleen patiënten, maar ook hun naasten. Dit inloophuis is er voor mensen die hun verhaal kwijt willen, die informatie willen inwinnen of die met lotgenoten in contact willen komen. Daarnaast heeft deze locatie veel boeken in haar bezit over kanker die u kunt inzien of lenen. Daarnaast worden er regelmatig thema-ochtenden en -avonden georganiseerd.

Huisbezoeken zijn ook mogelijk als u niet in staat bent om naar het inloophuis te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons opnemen via de mail: degelelinde.boskoop@gmail.com.

________________________________________________________________________________________________

Nieuwe start voor Inloophuis de Gele Linde

BOSKOOP – Met ingang van 1 juli is het Inloophuis de Gele Linde in Boskoop een samenwerking aangegaan met Tom in de Buurt in Boskoop. Door de krachten van beide organisaties te bundelen ontstaat er een mooie vernieuwde start van de activiteiten van het inloophuis.

De inloopochtend zal gecombineerd worden met het mantelzorgcafé dat eens per maand op vrijdagochtend in de locatie van het voormalig gemeentehuis Boskoop wordt gehouden.
Naast de inloopochtenden blijft de Gele Linde speciale thema avonden organiseren en kan er ook een beroep gedaan worden op een vrijwilligster voor een huisbezoek.

Door deze samenwerking en ook de nieuwe locatie voor de inloopochtend verwacht het bestuur dat er meer mensen worden bereikt die behoefte hebben aan een luisterend oor. Centraal hierbij blijft dat het gaat om mensen die binnen hun omgeving te maken hebben of hebben gehad met kanker. De vrijwilligers van het inloophuis zijn speciaal gekwalificeerd om dit luisterend oor te bieden. Op dit moment zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers die een speciale cursus willen volgen om mensen die leven met kanker bij te staan.

Na tien jaar Inloophuis de Gele Linde Boskoop is deze vernieuwing een goede start naar een eigentijdse organisatie. 

Agenda

Nieuws

03-07-2017Nieuwe start de Gele Linde
Inloophuis de Gele Linde gaat samen met TOM in de ... Lees meer
06-02-2017Geef borstprotheses een tweede leven
Lees meer
17-10-2016Pallialiefje
Symbool voor liefdevolle palliatieve zorg Lees meer